صدای پای زندگی

 چهارراه - خرداد ماه 1394

Flickr

/ 2 نظر / 26 بازدید
نیلوفر

تفاوت افراد موفق با دیگران در داشتن قدرت،استعداد یا توانایی نیست بلکه در داشتن اراده شکست ناپذیر است.