دوستدار و پاسدار طبیعت باشیم!

 

با اینکه اینترنت و شبکه های اجتماعی آن پر است ازعکس، مطلب، گزارش و... درباره لزوم توجه بیشتر به

 طبیعت و محیط زیست، ولی آنچه در دنیای واقعی می بینیم بیانگر اینست که تا رسیدن به وضع مطلوب راه

 درازی در پیش داریم و هر چه در این زمینه گفته و نوشته شود بجاست.

به گمان من تا زمانی که با مشکلات ساده  اما پر اهمیتی همچون ریختن زباله در طبیعت که ریشه در نا آگاهی،

 خودخواهی و یا در خوش بینانه ترین حالت، سهل انگاری برخی از ما دارد دست به گریبان هستیم نمی توان به

 حل ریشه ای مسائل و گرفتاری های پیچیده تر جامعه امید داشت...

پس بیایید در یکی از نخستین و مهمترین  گامها برای رسیدن به آینده بهتر با یکدیگر همراه شویم؛ طبیعت، این

سرچشمه زندگانی و مظهر پاکی و پاکیزگی را ارج نهیم و آنرا آلوده نکنیم. به حق زندگی و آزادی جاندارانی که

تمدن و پیشرفت، ما را از شکار آنها بی نیاز کرده است احترام بگذاریم تا در فردایی روشن که همگی در جستجو

و آرزوی دستیابی به آن هستیم نیز بتوانیم حقوق و آزادی های یکدیگر را بپذیریم و محترم بشماریم.

  

 

 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید