غروبی دیگر

کاش هیچگاه لازم نمی شد در این وبلاگ از مرگ و اندوه بنویسم، ولی واقعیت اینست که زندگی و مرگ

دو روی یک سکه اند و هر طلوعی، ناگزیر غروبی دلگیر و غم انگیز در پی خواهد داشت...

روز گذشته ( یکشنبه ) خبر درگذشت آقای دلیل غلامی، همولایتی عزیز و ارجمند و از اهالی قدیمی

 روستای چهارراه را شنیدم و بسیار متاسف شدم...

چندی پیش برای احوالپرسی و نیز خرید شیر به منزل ایشان رفته بودم، دربارۀ آنچه که به تازگی در

روستا اتفاق افتاده بود صحبت به میان آمد  و کمی هم از بیماری خودش گفت...

امیدوار بودیم که داروها و اقدامات پزشکان موثر واقع شود و حالش رو به بهبود برود اما دریغ و

افسوس که اینگونه نشد و سرنوشت، پایانی شتابزده و زودهنگام برای داستان زندگی او نوشت...

**

درگذشت این همسایۀ گرانقدر را به خانواده و بستگان ایشان و همۀ اهل روستا تسلیت می گویم.


 


/ 1 نظر / 36 بازدید