از زبان حافظ

 

" عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت

که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت "

 

زندگی کوتاهتر از آنست که آنرا صرف مجادلات بی حاصل ( دشمنی ؟! ) کنیم.

اگر جهان بینی، گفتار و کردار کسی را نمی پسندیم ( و این کردار منافاتی با حقوق و

آزادی های ما و دیگران ندارد )  بهتر اینست که به جای نیش و کنایه، ناسزا و بازی با

کلمات، او را با دنیای خودش تنها بگذاریم، دست کم به حرمت دوستی های گذشته... .

 

دیگر این موضوع را پیگیری نخواهم کرد و در این باره چیزی نخواهم نوشت.

 

بدرود

/ 1 نظر / 24 بازدید
شویشکاهشن

سپاس هوالو.دقیقا هایه،وه قوله مه کرمانجان(سا هوالی خا بارنینی لآاقل آر مباش)نویسابمینی ومانا.مالآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآوا