حضور پر شور!

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
شویشکاهشن

سپاس ککه گیان،ورفشودلوفان،عکسنه جالبن،مخصوصا"بزنه سوره قششی،درکل تصاویره پزنه نژاده کرمانجی دلنشین وگیانن هوالو..دست مریزادئازیزبرا_____مانا[گل]