/ 3 نظر / 33 بازدید
سپاهی لایین

درود براجان.پر رندوو..... زیبا نوشته اید و زیباتر عکسهایی است که گرفته اید و حق مطلب را اداکرده اید... واقعیت آن روستای زیبا را به روشنی می توان دراین فضای مجازی دید وبوی آن چهارراه را بوضوح دراین چهارراه می توان شنید. بدرود ومال ئاوا....

ابراهیم ضیایی (هوال)

چه زیبا به تصویر کشیده اید هنرمندی این هنرمندان بومی و فرهنگ کرمانجی را . جاوید باشید