محصول

 

اگر چه سرمای سخت و نا به هنگام اواخر سال پیش زیانهای بسیاری در پی داشت

ولی با این حال، بودند درختان گردویی که با محصول هر چند اندک خود لبخند شُکر

 بر لب اهالی چهارراه بنشانند.

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
متزنبام

خیلی خوب. مرسی.[گل] یک پست ساده و صمیمی و موثر.