مسجدی بر بام هزار مسجد

 

 

این عکس را خرداد ماه سال پیش از قله هزار مسجد گرفتم. آن ساختمان کوچک،  ایستگاه

مخابراتی و ساختمان بزرگتر که گنبد و گلدسته هایی نیز بر روی آن گنجانده شده، مسجدیست

 که به تازگی با پشتیبانی مسئولین و بدست افراد بومی بنا گردیده است و البته بیشتر بعنوان

جایی برای استراحت ( یا جانپناه ) از آن استفاده می شود. می گوید : " گل بود به سبزه نیز آراسته شد "

پس از کشیده شدن پای جاده به قله هزار مسجد اکنون شاهد ساختمان سازی روی آن هستیم.

ابتدا دکل مخابرات ( که گمان می رود جای بهتری برای ساخت آن پیدا نکرده اند ! ) و سپس

 مسجدی که چهره طبیعت را بیش از پیش مخدوش کرده است.

شاید آنان بر این باورند که قله ای با نام هزار مسجد باید دست کم یک مسجد داشته باشد!

یا شاید خواسته اند نوآوری کرده و جانپناه را نه در مسیر رسیدن به قله بلکه بر بلندای آن بسازند !

 ولی آیا بهتر نبود به مرمت بنای قدیمی زیارتگاه هزار مسجد ( اتاق سنگی کوچکی در پای قله )

بسنده می شد و ساخت و ساز تازه ای در آنجا صورت نمی گرفت...؟


 

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
سپاهی لایین

درود برا.....حال واحوال؟! له چهارراه خوش ره‌ت بوو؟! هه‌زارمه‌چیت،پاک و بلنده حتی بی مه‌چیت... همیشه سربلندبمینی مینا هزارمچیتئ.مال ئاوا...