چشم اندازهای پاییزی چهارراه

( عکسها در سال 92 گرفته شده اند )

 

 

/ 3 نظر / 39 بازدید
شویشکاهشن

سپاس ککو.وه رفش بوون،خده قاوت،سرلژوریه مدادکم بدرووووووووووووووووود

آرمانسرا

درود بسیار زیبا و خاطره انگیز بود سپاس

آرمانسرا

چه بر دل می نشیند پاییز دل انگیز در بهار زود رس چهارراه .دست خوش .بسیار زیبا و ستودنی بود