چهارراه

عکس و گاهنوشت

سخن عشق نه آن است که آید به زبان
نویسنده : اسماعیل باقریان - ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٤
 

 روستای چهارراه - فروردین 1394

Flickr


 
 
دلیل...
نویسنده : اسماعیل باقریان - ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٢
 

 

" می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند " !