چهارراه

عکس و گاهنوشت

گل سنگ
نویسنده : اسماعیل باقریان - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٦
 

لطافت زندگی در خشونی صخره ها...

هزار مسجد - فروردین 96


 
 
شادی...
نویسنده : اسماعیل باقریان - ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٦
 

یکی از محله های عشایری هزار مسجد - تیر ماه 96


 
 
سهرۀ پیشانی سرخ
نویسنده : اسماعیل باقریان - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩٦
 

هزار مسجد - تیر ماه 96